Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες από 60€
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210 24 63 998

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 

H Ιστοσελίδα www.progear247.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «PROGEAR 247», με ΑΦΜ 118224639, ΔΟΥ Αχαρνών και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 151382303000 . Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής, οδός Μ. Πολυδούρη, αρ. 14Β, ΤΚ 13679.

Το www.progear247.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Το e-shop της www.progear247.gr απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που επιθυμούν την άμεση ενημέρωσή τους στα προϊόντα που προσφέρει η επιχείρησή μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το e-shop, κατόπιν εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων μας.

Το www.progear247.gr στοχεύει αποκλειστικά στην άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη, επιδεικνύοντας συνεχή υπευθυνότητα στην πορεία της επιχειρηματικής της ανάπτυξης.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις τους και χωρίς να επηρεάζονται από τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας ο πελάτης του www.progear247.gr να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για το λόγο αυτό ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας για τα ακόλουθα θέματα:

 

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

[Τελευταία ανανέωση 25.05.2018]

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δέσμευσή μας είναι να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο, κατάλληλο και διαφανή. Αφιερώστε λίγο χρόνο σας για να διαβάσετε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους κύριους βασικούς όρους της.

Στο πλαίσιο αυτό, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@progear247.gr

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας (εφεξής «Πολιτική») έχει δημιουργηθεί από το www.progear247.gr ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας και των πελατών του e-shop μας (εφεξής «χρήστες» και «πελάτες»), και αποτυπώνει τον τρόπο επεξεργασίας τους, ο οποίος τελεί σε απόλυτη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Η παρούσα Πολιτική είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ), και πληροί την υποχρέωσή μας περί γνωστοποίησης και ενημέρωσης των χρηστών και πελατών μας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμασθε.

ΙΙ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Το www.progear247.gr δηλώνει, ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και πελατών του διέπεται από την παρούσα Πολιτική και τους κανόνες των διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και δεσμεύεται, ότι η παρούσα Πολιτική και κάθε σχετική πρακτική της θα αναμορφώνεται και προσαρμόζεται πάντα στις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το www.progear247.gr δηλώνει ότι:

 • επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών του, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους συλλέγονται και αναφέρονται παρακάτω ή με άλλο τρόπο γνωστοποιούνται στους χρήστες και πελάτες της.

 • Λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό σύννομο, θεμιτό και διαφανή τρόπο.

 • Επεξεργάζεται όσα δεδομένα είναι, κατ’ ελάχιστον, απαραίτητα για τους ως άνω σκοπούς και την αλληλεπίδρασή της με τους χρήστες και πελάτες της και τηρεί αυτά για χρονικό διάστημα, που απαιτείται για τους επιχειρηματικούς σκοπούς της ή μέχρι την άρση της συγκατάθεσης των χρηστών και πελατών του.

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής και σύμφωνα με το Νόμο:

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία, μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια, που ενέχει χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση, η διαβίβαση και γνωστοποίηση σε τρίτους, κάθε μορφής διάθεση, διαγραφή και καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το πρόσωπο, που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

«Συγκατάθεση» είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπό την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «PROGEAR 247», με ΑΦΜ 118224639, ΔΟΥ Αχαρνών, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 151382303000, η οποία εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, οδός Μ. Πολυδούρη, αρ. 14Β, ΤΚ 13679, (τηλ. 2102463998 – 6978884041), στην οποία και δύνανται να απευθύνονται οι χρήστες και πελάτες μας, για οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν ανακύπτει, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, διά αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@progear247.gr ή μέσω φόρμας επικοινωνίας στο: www.progear247.gr

ΙV. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμασθε:

Το www.progear247.gr επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών του, όπως:

 • Πλήρες ονοματεπώνυμο

· Στοιχεία αλληλογραφίας – διεύθυνση

· Αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),

· επάγγελμα, ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ. (στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί έκδοση τιμολογίου)

· Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων).

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα και το e-shop μας, συλλέγονται αυτόματα δεδομένα, μέσω χρήσης cookies, google analytics και λοιπών τεχνικών μεθόδων, όπως:

 • Η IP διεύθυνση (διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου)

· Δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδίκτυο ή σε σχέση το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε ή σχετικά με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε, ημερομηνία και διάρκεια επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, τύπος και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, λειτουργικό σύστημα).

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Το www.progear247.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα, είτε απευθείας από εσάς, είτε με χρήση αυτοματοποιημένων τεχνικών μέσων, κάθε φορά που:

· επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας,

· κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας (πώληση προϊόντων) μέσω του e-shop μας, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας ή μη ολοκλήρωσης της παραγγελίας,

· συμπληρώνετε ηλεκτρονικά τις φόρμες επικοινωνίας και εν γένει τις φόρμες για την υποστήριξη της πώλησης (φόρμα υπαναχώρησης από πώληση, επιστροφής προϊόντος κ.λπ.), καθώς και

· όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου για οποιαδήποτε αιτία.

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, στο κινητό ή το tablet σας και κάθε άλλη συσκευή, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και το e-shop μας και καταγράφουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας, όπως τις προτιμήσεις σας και αν έχετε επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπό μας. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας γιατί μας βοηθούν να σας παρέχουμε μία καλύτερη, γρηγορότερη (βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων) και ασφαλέστερη περιήγηση, καθώς και για λόγους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και της εταιρείας μας και προγραμματισμού των πόρων μας. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας στις προσωπικές ανάγκες των χρηστών και πελατών μας, στα ατομικά ενδιαφέροντά τους, με βάση δεδομένα, που λαμβάνουμε σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών και να ενισχύσουμε το φιλικό προς τους χρήστες – πελάτες μας χαρακτήρα της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, τα Cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) και να τις χρησιμοποιήσουμε κατά την περιήγησή σας και στις μελλοντικές επισκέψεις.

Κάθε φορά που εισέρχεσθε στην ιστοσελίδα www.progear247.gr ή επισκέπτεσθε το e-shop μας, που διατίθεται μέσω της παραπάνω ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε δεδομένα σας, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, μέσω της χρήσης cookies, όπως:

· Δεδομένα (τεχνικές πληροφορίες) ώστε να σας αναγνωρίζουμε όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας (π.χ. IP διεύθυνση, χρησιμοποιούμενος browser κ.λπ.).

· Δεδομένα γεωεντοπισμού, π.χ. σημείο πρόσβασης wi-fi.

· Δεδομένα αναφορικά με τις σελίδες, στις οποίες περιηγηθήκατε κατά την παραμονή σας στην ιστοσελίδα μας.

· Δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις περιήγησής σας, όπως την επιλεγείσα γλώσσα, το μέγεθος κειμένου, τη διάταξη σελίδας ή τα χρώματα.

· Δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα που επιλέξατε (π.χ. ποια προϊόντα προσθέσατε στο καλάθι αγορών σας), ακόμη και αν δεν ολοκληρώθηκε η παραγγελία σας.

· Αριθμός των επισκεπτών της ιστοσελίδα μας, του e-shop μας, συχνότητα επίσκεψης κάθε σελίδας του ιστοτόπου μας (ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας).

· Πηγές επισκεψιμότητας (δηλαδή, από ποια ιστοσελίδα παραπεμφθήκατε στη δική μας).

Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε στα δεδομένα των Cookies μας πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας. Αποθηκεύουμε μόνο το μοναδικό αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας, το οποίο μας βοηθά να ανακτήσουμε το προφίλ και τις προτιμήσεις χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Χρήση Google Analytics

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων, η οποία χρησιμοποιεί τα Cookies, για να αναλύσει τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από το χρήστη. Μέσω της εν λόγω τεχνολογίας, συλλέγουμε ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, όπως, αναφορές για συγκεντρωτικά ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι επισκέπτες μας.

Χρήση Πλατφόρμας Mailchimp.

Στο πλαίσιο της διαφημιστικής πολιτικής μας, μέσω της πλατφόρμας Mailchimp.com συλλέγουμε τις πληροφορίες σχετικά με το ποιοι χρήστες-πελάτες ανοίγουν τα newsletters, τα προωθητικά μηνύματα (π.χ. ποσοστά ανοίγματος, επισκεψιμότητα).

Χρήση Πρωτοκόλλου SSL(Secure Sockets Layer)

H ιστοσελίδα μας ( www.progear247.gr) χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για ασφαλείς OnLine εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά την ηλεκτρονική μεταφορά τους μέσω διαδικτύου. Το πρωτόκολλο SSL αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί, όλες οι πληροφορίες, που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server), να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει, εάν τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη μεταφορά.

Το πιστοποιητικό SSL του www.progear247.gr έχει εκδοθεί από την εταιρία πιστοποίησης cPanel, Inc.

IV. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το Νόμο και για τους οποίους νομιμοποιούμασθε ως εξής:

 

ΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Παροχή των υπηρεσιών μας: Βασικός σκοπός μας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εξ’ αποστάσεως πώληση των προϊόντων μας μέσω του e-shop μας. Περιλαμβάνεται:

· η κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης πώλησης

· η πληρωμή και η παράδοση των προϊόντων

· η επικοινωνία για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας

· η επικοινωνία για την εν γένει πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα μας και τις παραγγελίες σας.

Εκτέλεση σύμβασης πώλησης προϊόντων.

Άσκηση νομίμων δικαιωμάτων και υποστήριξη νομίμων αξιώσεών μας.

Επεξεργαζόμασθε τα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και τήρησης αυτών, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων και την προάσπιση και διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεων της εταιρείας μας.

Προστασία εννόμων συμφερόντων Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Βελτίωση των υπηρεσιών μας. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμασθε τα προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να συνάγουμε χρήσιμες πληροφορίες που θα μας βοηθήσει να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας. Περιλαμβάνεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω Cookies, google analytics κ.λπ.

Συγκατάθεση χρηστών και πελατών

Συνδρομή των δημοσίων αρχών όταν υποχρεούμαστε εκ του νόμου π.χ. για την έρευνα και εξάλειψη ποινικών αδικημάτων κ.λπ. καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές υποχρεώσεις μας και τις εν γένει υποχρεώσεις μας προς τις δημόσιες αρχές.

Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση

Το www.progear247.gr μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο, α) εάν ο σκοπός της περαιτέρω επεξεργασίας είναι συμβατός με τον σκοπό της αρχικής συλλογής των Προσωπικών σας δεδομένων, β) εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία για σκοπό, που είναι νέος και μη συμβατός με τον σκοπό της αρχικής συλλογής των Προσωπικών σας δεδομένων. Το www.progear247.gr θα σας γνωστοποιεί, με σχετικό αίτημα για τη συναίνεσή σας, εφόσον απαιτείται εκ του νόμου, κάθε άλλο σκοπό επεξεργασίας, που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Πολιτική και δεν είναι συμβατός με τους ως άνω σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας.

V. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών μας δύνανται να κοινοποιηθούν, για το σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης προϊόντων και την ολοκλήρωσή της, στις κάτωθι κατηγορίες αποδεκτών:

· Συνεργαζόμενη ιδιωτική μεταφορική εταιρεία

· Συνεργαζόμενη ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών (courier)

 • ΕΛΤΑ

· Πάροχοι υπηρεσιών σχετικά με την διαδικασία πληρωμής των προϊόντων μας (βλ. και διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα).

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα, που σας αφορούν, σε δημόσιες αρχές, στις περιπτώσεις, που υποχρεούμαστε εκ του νόμου.

VI. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το www.progear247.gr αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα σας, με τις εξαιρέσεις, που καταγράφονται στην παρούσα Πολιτική, υπό τις προϋποθέσεις των αναλαμβανόμενων με την παρούσα δεσμεύσεών της, για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι σκοποί της επεξεργασίας, όπως αναφέρονται παραπάνω ή έχετε ενημερωθεί με άλλο νόμιμο μέσο, υπό την αίρεση της άρσης της συγκατάθεσής σας για τις περιπτώσεις των προσωπικών δεδομένων, που αυτή προ-απαιτείται. Το www.progear247.gr δεσμεύεται ότι θα καταστρέφει με ασφαλή τρόπο τα στοιχεία που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών της, μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας της ανάγκης επεξεργασίας αυτών.

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ

Η γνώση σας για τα δικαιώματά σας, αναφορικά με την επεξεργασία από την εταιρεία μας των προσωπικών δεδομένων σας, είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για την άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας, και για τη λήψη αντιγράφων των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@progear247.gr. Παρακαλείσθε να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι στα ερωτήματα – αιτήματά σας. Το www.progear247.gr μπορεί να απαντήσει σωστά και να ικανοποιήσει αιτήματα, μόνο όταν διατυπώνονται με σαφήνεια και λεπτομερώς. Το www.progear247.gr θα χρειαστεί να επαληθεύσει την ταυτότητά σας, μέσω επίδειξης έγκυρου εγγράφου αναγνώρισης, προκειμένου να αποφευχθεί η απόπειρα άλλου να ασκήσει τα δικαιώματά σας.

1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας.

Η παρούσα Πολιτική συνιστά από μέρους μας ικανοποίηση του δικαιώματός σας στην πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς, με αυτήν, σας γνωστοποιούμε το σύνολο της επεξεργασίας που διενεργούμε σε αυτά. Εν τούτοις, όλοι οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε κάθε ειδικότερη ενημέρωση, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που αφορούν, προσωπικά, τον καθένα από εσάς και συγκεκριμένα:

· ποιά προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία

 • για ποιους σκοπούς

· τους αποδέκτες κοινοποίησής τους

· το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους

· αν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ με βάση τα προσωπικά δεδομένα σας

2. Δικαίωμα διόρθωσης

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία μας να προβούμε σε διόρθωση ανακριβών (ή που έχουν πάψει να είναι ακριβή) προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Το www.progear247.gr δεσμεύεται ότι θα διεκπεραιώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε νόμιμο αίτημά σας για διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας.

3. Δικαίωμα διαγραφής

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία μας να προβούμε σε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, που σας αφορούν. Το www.progear247.gr δεσμεύεται ότι θα προβεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε λήψη κάθε εύλογου μέτρου για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, εφόσον:

α) Τα δεδομένα σας αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για το βασικό σκοπό της επεξεργασίας τους από την εταιρεία μας (παροχή των υπηρεσιών μας - πώληση προϊόντων).

β) Τα δεδομένα σας αυτά υπάγονται σε αυτά, που για τη συλλογή και κάθε άλλη επεξεργασία τους απαιτείτο η συγκατάθεσή σας και παράλληλα, αφενός μεν, δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του παραπάνω βασικού σκοπού επεξεργασίας από την εταιρεία μας, αφετέρου, δεν νομιμοποιούμασθε να προβούμε στην επεξεργασία τους δυνάμει άλλης νομικής βάσης.

Το www.progear247.gr δεν υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη:

α) Για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση.

β) Για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

γ) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης.

δ) Για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της επιχείρησής μας.

4. Δικαίωμα φορητότητας

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αναλάβετε τα προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν, εφόσον, πρόκειται για δεδομένα τα οποία συλλέξαμε και επεξεργαζόμασθε κατόπιν συγκατάθεσής σας και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και εφόσον δεν ματαιώνει το βασικό σκοπό επεξεργασίας.

5. Δικαίωμα εναντίωσης

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που σας αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, οι οποίες περιλαμβάνουν την περίπτωση, που η εταιρεία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, έχει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας ή για τη θεμελίωση και άσκηση νομικών αξιώσεών της, δύναται να μην προβεί σε διακοπή της επεξεργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των δεδομένων που σας αφορούν, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης του προφίλ σας, όπως αυτό ορίζεται στο νόμο.

6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν:

α) Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας διόρθωσής τους σύμφωνα με τα παραπάνω.

β) Θεωρείτε ότι προβαίνουμε σε τυχόν παράνομη επεξεργασία, κάτι, το οποίο δεσμευόμαστε να αποφύγουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

γ) Αν χρειάζεσθε τα δεδομένα σας για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τα χρειαζόμαστε για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας.

δ) Κατά τη διάρκεια αναμονής των αποτελεσμάτων, στην περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και διενεργείται στάθμιση των συμφερόντων μας για την μη διακοπή της επεξεργασίας από την εταιρεία μας, λόγω επιτακτικών και νόμιμων λόγων που μας αφορούν.

7. Δικαίωμα άρνησης δημιουργίας προφίλ και λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας αφορούν.

Στην περίπτωση, που η εταιρεία μας προβεί σε τυχόν λήψη αποφάσεων, που σας αφορούν και σας επηρεάζουν σημαντικά και που έχουν ως βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, κατά την έννοια του νόμου, οι χρήστες και πελάτες μας έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τα παραπάνω. Ωστόσο, το παραπάνω δικαίωμά σας υπόκειται σε περιορισμούς, όπως η περίπτωση που η απόφαση, που θα σας αφορά, είναι αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ μας, επιτρέπεται από το νόμο, έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

8. Δικαίωμα Καταγγελίας

Σας γνωστοποιούμε ότι ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλλετε σχετική καταγγελία ενώπιον των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σε περίπτωση, που θεωρείτε ότι η εταιρεία μας προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά παράβαση των διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

VIII. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το www.progear247.gr έχει λάβει επαρκή τεχνικά μέτρα ασφαλείας και διαθέτει διοικητικές δικλείδες, για να περιορίσει τους κινδύνους απώλειας, κατάχρησης, πρόσβασης από μη νομιμοποιούμενους τρίτους, γνωστοποίησης και κάθε είδους επέμβασης από μη νομιμοποιημένους τρίτους. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο SSL, όπως αναφέρεται παραπάνω, firewalls, antispam, antimalware και antivirus, ενώ εφαρμόζουμε πολιτικές προστασίας, όσον αφορά τη φυσική πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών μας.

ΙΧ. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Το www.progear247.gr, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, καταβάλει εύλογες προσπάθειες, με βάση τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε, για να επαληθεύσει εάν υφίσταται νόμιμη και έγκυρη συγκατάθεση για την παροχή των υπηρεσιών και των πώληση των προϊόντων μας σε ανηλίκους, σύμφωνα με το νόμο.
 

Β. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το www.progear247.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά την ηλεκτρονική μεταφορά τους μέσω διαδικτύου. Το πιστοποιητικό SSL του www.progear247.gr έχει εκδοθεί από την εταιρία πιστοποίησης cPanel, Inc.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη μεταφορά.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
 

Γ. ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας "κλικ" στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Τα προϊόντα μας προέρχονται από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και φέρουν την εγγύηση της ελληνικής αντιπροσωπείας.
 

Δ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E - SHOP :

● Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

● Ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το www.progear247.gr προσφέρει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

1) Πληρωμή Online με πιστωτική/χρεωστική κάρτα:

Κάντε την παραγγελία σας και πληρώστε χρησιμοποιώντας την πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα σας (Visa, MasterCard, Maestro, Diners, AMEX).
Μέσω της ασφαλούς σύνδεσης του καταστήματός μας με την πύλη πληρωμών της τράπεζας ALPHA BANK, διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα της συναλλαγής σας καθώς και των δεδομένων της. Το
www.progear247.gr δεν συλλέγει και δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, τα οποία διαχειρίζεται η τράπεζα σε ασφαλές περιβάλλον.

Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το www.progear247.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

Επίσης για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας είναι απαραίτητο να αναγράφετε τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Επιλέγοντας αυτό τοv τρόπο πληρωμής, θα πρέπει για δική σας ασφάλεια, να είστε παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα που δηλώσατε κατά την αγορά, καθώς και την αστυνομική σας ταυτότητα. Σε περίπτωση που αδυνατείτε να παραλάβετε προσωπικά την παραγγελία σας, το τρίτο πρόσωπο που θα την παραλάβει, οφείλει να αναγράψει ονοματεπώνυμο και αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, επιδεικνύοντας παράλληλα κάποιο στοιχείο ταυτοπροσωπίας του χρήστη.

2) Κατάθεση / έμβασμα σε τραπεζικό λογαριαμό

Μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα της παραγγελίας σας, σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς αναγράφοντας στην αιτιολογία το όνομά σας.

ALPHA BANK IBAN: GR7701401170117002002025051

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR0901108900000089000575251

Αφού πραγματοποιήσετε την πληρωμή μπορείτε να μας αποστείλετε την απόδειξη πληρωμής στο info@progear247.gr. Σε περίπτωση μεταφοράς χρημάτων από άλλη τράπεζα τα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή

Σημείωση: Οι πελάτες που επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τράπεζα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την κατάθεση εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, ειδάλλως, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτομάτως. Η διαδικασία οργάνωσης της παραγγελίας σας ξεκινά την στιγμή που θα ενημερωθούμε ότι κατατέθηκαν τα χρήματα.

3) Με αντικαταβολή (μόνο για την Ελλάδα) κατά την παραλαβή των προϊόντων, χωρίς χρέωση αν καλύπτεται το ελάχιστο ποσό παραγγελίας 60 ευρώ και μέχρι 3kg βάρος αποστολής. Αποστολές με αξία μεγαλύτερη των 500 ευρώ δεν αποστέλλονται με αντικαταβολή, αλλά εξοφλούνται μόνο μέσω e-banking, ή τραπεζική κατάθεση.

4) Πληρωμή με μετρητά ή κάρτα (μέσω POS ) στην έδρα μας. Για ποσά μεγαλύτερα των 500 ευρώ, η συναλλαγή εκτελείται μόνο με κάρτα.

Ο καταναλωτής μέσω του δικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, τη διάρκειας ισχύος και την τιμή τής ενδεχόμενης προσφοράς, καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ενώ το www.progear247.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.
 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει με την υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ACS, με τις χρεώσεις που αναφέρονται κατωτέρω. Οι αποστολές με courier πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας για λόγους που δεν αφορούν σε υπαιτιότητα μας, το www.progear247.gr, δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Κόστος υπηρεσίας πρωϊνής παράδοσης: 3 Ευρώ

Κόστος υπηρεσίας παράδοσης Σάββατο: 2 Ευρώ

Πότε χρεώνεστε με έξοδα αποστολής:

 • Για παραγγελίες κάτω των 60 ευρώ ή

 • Για παραγγελίες άνω των 3 kg

Το κόστος επιβάρυνσης για όλη την Ελλάδα είναι 2 Ευρώ έως 3 kg. Η χρέωση για κάθε ογκομετρικό ή μη kg πέραν των 3 kg είναι  2 Ευρώ.

Για αποστολές σε δυσπρόσιτες περιοχές που δεν είναι δυνατή η αποστολή μέσω courier, τα προϊόντα αποστέλλονται με ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ). Σε παραγγελίες άνω των 300 ευρώ, δεν έχετε περιορισμό βάρους αποστολής σαν χρέωση και η αποστολή γίνεται με δωρεάν παράδοση. Αν είναι ιδιαίτερα ογκώδες το δέμα (>15 kg), σε συνεννόηση μαζί σας, μπορεί να το προωθήσουμε αν κρίνουμε μέσω πρακτορείου με δική μας χρέωση.

Σημείωση: Το βάρος μίας παραγγελίας, ενδέχεται να διαφέρει από το ογκομετρικό ισοδύναμο. Η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από το συνδυασμό μεγέθους και βάρους (σύστημα ογκομέτρησης Διεθνούς Οργάνωσης Εναέριων Μεταφορών ΙΑΤΑ). Αν το ογκομετρικό βάρος της αποστολής είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, (περιπτώσεις ελαφριών και συγχρόνως πολύ ογκώδη δεμάτων), τότε η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις τρεις διαστάσεις του δέματος και διαιρώντας δια 5.000. Ογκομετρικό βάρος (σε kg) = μήκος x πλάτος x ύψος (σε cm) / 5.000.

Πότε χρεώνεστε με έξοδα υπηρεσίας αντικαταβολής:

Το κόστος υπηρεσίας αντικαταβολής ανέρχεται στο ποσό των 2 ευρώ ανά αποστολή, ενώ η υπηρεσία αντικαταβολής παρέχεται δωρεάν σε παραγγελία άνω των 60 ευρώ.

ΚΥΠΡΟΣ

Εξυπηρετούμε και αποστολές σε Κύπρο μέσω ACS COURIER, με χρέωση 15 ευρώ.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν αριθμό παρακολούθησης κατά την παράδοση της παραγγελίας. Υπάρχει η δυνατότητα σε συνεννόηση μαζί μας και με δική σας μέριμνα να χρησιμοποιήσετε την εταιρεία ταχυμεταφορών που σας βολεύει. Επίσης, ύστερα από συνεννόηση, μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας και από την έδρα μας.
 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 • ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια παραγγελία εντός μίας ώρας από την πραγματοποίησή της. Μετα το πέρας του προαναφερθέντος χρόνου η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς το www.progear247.gr, εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους του www.progear247.gr, με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

● ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε μόνο για το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος του www.progear247.gr, αναλαμβάνουμε πλήρως το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω ACS COURIER στην έδρα μας (Αχαρνές Αττικής, οδός Μαρίας Πολυδούρη, αρ. 14Β, ΤΚ 13679, τηλ. 6978884041). Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και το www.progear247.gr είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτό. Υποχρεούστε να αποστείλετε το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, οφείλετε να συμπεριλάβετε την απόδειξη λιανικής πώλησης, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή εφόσον ελεγχθεί και εγκριθεί από το www.progear247.gr.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, θα ολοκληρωθεί η επιστροφή των χρημάτων σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας, το www.progear247.gr δεσμεύεται να αποστείλει εκ νέου courier στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει, για την παραλαβή της παραγγελίας με δικά της έξοδα. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας του, χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα της εταιρείας, τότε τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος θα φέρει και την ευθύνη για την απώλεια, καταστροφή ή μεταβολή των επιστρεφόμενων προϊόντων μέχρι την παραλαβή τους. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο διεκπεραίωσης.

 • ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής εκτέλεσης της, μπορείτε να πατήσετε ‘ακύρωση’ και διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία.

● ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια-ετικέτες). Διευκρινίζεται ότι το επιστρεφόμενο προϊόν δεν πρέπει να έχει φορεθεί (πέρα από τη δοκιμή), σιδερωθεί, πλυθεί, ή υποστεί οιαδήποτε άλλη διαδικασία καθαρισμού.

- Το είδος που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από το συμπληρωμένο «έντυπο επιστροφής» που θα βρείτε εδώ εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Σημείωση:

- Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί κατά ειδική παραγγελία (Custom Size).

- Οι προσφορές δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται.

Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται στις αποθήκες του www.progear247.gr υπόκεινται σε σχολαστικό ποιοτικό έλεγχο πριν την αποδοχή της επιστροφής χρημάτων.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλουμένων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη, η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος.

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι:

ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – PROGEAR 247. GR

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μ. ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ 14 Β, 13679 ΑΧΑΡΝΕΣ

ΤΗΛ. 2102463998
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟ www.progear247.gr διακινεί επώνυμα προϊόντα από κατασκευαστές παγκοσμίως αναγνωρισμένους για την υψηλή ποιότητα και προδιαγραφές των υλικών που παράγουν. Τα προϊόντα μας προέρχονται από τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και φέρουν την εγγύηση της ελληνικής αντιπροσωπείας. Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κάθε κατασκευαστή θα πρέπει να προσκομίζετε και την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Το www.progear247.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με τη συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία απόδειξης αγοράς του προϊόντος, ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.

ΔΙΑΦΟΡΑ

● Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Το www.progear247.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

● Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το www.progear247.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.